Ouderschapsverlof

Probeer nu gratis NESTLÉ babyvoeding

Het ouderschapsverlof
Met behulp van een ouderschapsverlofregeling kunnen ouders meer tijd besteden aan hun kinderen. Door gebruik te maken van het verlof worden ouders zodoende in staat gesteld om zich volledige te concentreren op de opvoeding van hun kind. Voor een ouder die in loondienst werkzaam is, wordt de mogelijkheid geboden om verlof op te nemen voor een kind onder leeftijd van acht jaar. Het is daarbij een vereiste dat de ouder minimaal één jaar werkzaam is bij dezelfde werkgever. Het verlof is in de regel een onbetaald, tenzij andere cao-afspraken met de werkgever zijn overeengekomen.

Regelgeving omtrent ouderschapsverlof
De ouderschapsverlofregeling is een wettelijk vastgestelde regeling. Alle rechten van een ouder worden in deze wettelijke regeling uiteengezet. In de regeling is vastgesteld dat u als ouder recht heeft op minimaal 3 maanden verlof. In totaal heeft u recht op 26 maal het aantal gewerkte uren per week. Indien u bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, dan heeft u recht op een totaal aantal verlofuren van 26 x 20 = 520 uur. In de regel geldt dat u met behulp van het opnemen van verlof, slechts de helft van het aantal arbeidsuren per week gaat werken. Indien u bijvoorbeeld een 20-urige werkweek heeft, dan heeft u recht op 10 uur per week verlof voor een periode van een jaar. Daarnaast is het mogelijk dat de verdeling van het aantal uren reeds in de cao is vastgesteld. Zolang het kind de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereikt hebben beide ouders de mogelijkheid om slechts één keer per kind verlof aan te vragen.

Onbetaald verlof
Gedurende het ouderschapsverlof ontvangt u als werknemer geen inkomen voor het aantal verlofuren. Voor de overige gewerkte uren ontvangt u uiteraard wel loon. Ook kan het voorkomen dat specifieke afspraken in de cao staan vermeld. Het is daarom altijd verstandig om uw cao hierop na te slaan, voordat u daadwerkelijk verlof gaat aanvragen. Het onbetaald verlof kan tevens gevolgen hebben voor de hoogte van kindervangopslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. Indien uw inkomen gedurende het verlof lager is dan het sociaal minimum, dan heeft u daarnaast de mogelijkheid om aanvullende bijstand aan te vragen. Als u gebruik gaat maken van het verlofregeling, dan heeft u tevens recht op de ouderschapsverlofkorting.

Aanvragen ouderschapsverlof

Voor het aanvragen van ouderschapsverlof dient u minimaal twee maanden voor aanvang een schriftelijk verzoek bij uw werkgever in te dienen.

ouderschapsverlof