Ouderschapsverlof 2013

Lees hier het laatste nieuws over het ouderschapsverlof 2013

Ouderschapsverlof in 2013
De ouderschapsverlof 2013 zal in grote lijnen overeenstemmen met de ouderschapsverlofregeling 2012. Ook in 2013 kunt u in totaal 26 weken verlof opnemen. Het aantal uren ouderschapsverlof wordt berekend aan de hand van het aantal arbeidsuren per week. Als u een werkweek heeft van 36 uur, dan kunt u in totaal 26 maal 36 uur verlof opnemen. In dit voorbeeld komt het totaal neer op 936 uur. In overleg met uw werkgever kunt u het aantal verlofuren verspreiden over een bepaalde periode. Daarnaast is het ook mogelijk dat er specifieke bepalingen omtrent de ouderschapsverlofregeling in uw cao zijn opgenomen. Informeer daarom eerst bij uw werkgever over de cao-afspraken betreffende het ouderschapsverlof 2013.

Ouderschapsverlofkorting 2013
In 2012 kunt u het gehele jaar gebruik maken van de ouderschapsverlofkorting. De toekomst van deze kortingsregeling is nog onzeker. Er is namelijk een voorstel neergelegd om de ouderschapsverlofkorting in 2013 te herzien. Dit zou kunnen betekenen dat u in 2013 daarom ook geen heffingskorting zult ontvangen op de door u te betalen inkomstenbelasting. Vanwege het feit dat het kabinet demissionair is, wordt het voorstel momenteel niet verder in behandeling genomen. Zodra er meer duidelijkheid is over de ouderschapsverlofkorting in 2013, dan brengen wij u hierover uiteraard op de hoogte.

Ouderschapsverlof 2013 en levensloopregeling
Met behulp van een levensloopregeling wordt de mogelijkheid geboden om een gedeelte van uw brutosalaris te sparen. Het spaargeld kunt u vervolgens gedurende het ouderschapsverlof gebruiken om hiermee een gedeelte van uw maandelijkse bestedingen te doen. Per 1 januari 2013 zal de levensloopregeling veranderen in de vitaliteitsregeling. Ook deze spaarregeling kunt u gebruiken om de maandelijkse inkomsten gedurende het verlof aan te vullen.

Verdeling ouderschapsverlof 2013
De overheid is van plan om de regelgeving omtrent het verdelen van de ouderschapsverlof aan de werknemer zelf over te laten. Dit houdt in dat u zelf kunt bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt verdeelt en wanneer u het verlof opneemt. Ook wordt de mogelijkheid geboden via uw oude werkgever een overzicht te ontvangen, waarop de hoogte van het tegoed aan ouderschapsverlof wordt omschreven. U kunt deze verklaring aan uw nieuwe werkgever overhandigen indien u van plan bent om ouderschapsverlof op te nemen. Daarnaast kunt u bij uw nieuwe werkgever direct ouderschapsverlof aanvragen. In 2012 geldt de regel dat u voor ten minste één jaar bij uw huidige werkgever in loondienst werkzaam bent, om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof.

ouderschapsverlof